Състав на ОИК Горна Оряховица, Велико Търново

Председател

 1. Иван Илиев Илиев

Зам. председатели

 1. Мариан Николов Терзиев
 2. Нина Василева Велкова

Секретар

 1. Милка Любомирова Ламбева-Стефанова

Членове

 1. Ваня Миткова Иванова-Петкова
 2. Димитрина Йорданова Благоева
 3. Йорданка Георгиева Рускова
 4. Николай Красимиров Илиев
 5. Нина Василева Петрова-Дянкова
 6. Пламен Веселинов Костадинов
 7. Радослав Радоев Радев
 8. Тодор Николов Тодоров
 9. Христинка Маринова Вишева

Календар

Решения