Състав на ОИК Провадия, Варна

Председател

 1. Валерий Иванов Радев

Зам. председатели

 1. Женя Тодорова Милкова
 2. Тодорка Николова Иванова

Секретар

 1. Валентина Костадинова Кирова

Членове

 1. Виолета Асенова Мишкова
 2. Галина Георгиева Стоянова
 3. Гергана Петрова Николова
 4. Драгомир Георгиев Георгиев
 5. Ивайло Дианов Парушев
 6. Мадлена Юрийева Самуилова
 7. Росица Тодорова Стоянова
 8. Росица Хинева Петрова
 9. Стойка Славова Велева-Йорданова

Календар

Решения