Състав на ОИК Дългопол, Варна

Председател

 1. Гергана Нелкова Аврамова

Зам. председатели

 1. Гергана Ангелова Борисова
 2. Таня Юлиянова Христова

Секретар

 1. Евгения Илиева Русева

Членове

 1. Антоанета Димитрова Колева
 2. Боян Михалев Великов
 3. Дора Димитрова Георгиева
 4. Катя Йорданова Минкова
 5. Кръстинка Генова Христова
 6. Пламен Христов Тодоров
 7. Стоянка Великова Драгоева
 8. Фериде Ахмедова Муталиб
 9. Христо Светлев Якимов

Календар

Решения