Състав на ОИК Долни чифлик, Варна

Председател

 1. Тихомир Стаменов Петров

Зам. председатели

 1. Антон Василев Василев
 2. Дияна Тодорова Георгиева

Секретар

 1. Елена Крумова Енева

Членове

 1. Атанаска Иванова Георгиева
 2. Васил Георгиев Кинчев
 3. Гергана Стаменова Стаменова
 4. Дафинка Любенова Демирова
 5. Илка Василева Тенева
 6. Йовка Райкова Янева
 7. Марин Енев Караиванов
 8. Назиф Сабриев Назифов
 9. Пламен Събев Събев

Календар

Решения