Състав на ОИК Долни чифлик, Варна

Председател

 1. Тихомир Стаменов Петров

Зам. председатели

 1. Данко Нинов Дачев
 2. Дияна Тодорова Георгиева

Секретар

 1. Елена Крумова Енева

Членове

 1. Атанаска Иванова Георгиева
 2. Васил Георгиев Кинчев
 3. Гергана Стаменова Стаменова
 4. Дафинка Любенова Демирова
 5. Илка Василева Тенева
 6. Йовка Райкова Янева
 7. Марин Енев Караиванов
 8. Назиф Сабриев Назифов
 9. Пламен Събев Събев

Календар

Решения

 • № 1708-ЗДОИ / 12.12.2019

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1707-НС / 12.12.2019

  относно: обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно събрание

 • № 1706-МИ / 10.12.2019

  относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

 • всички решения