Състав на ОИК Ветрино, Варна

Председател

 1. Ивайло Милчев Илиев

Зам. председатели

 1. Пламен Маринов Маринов
 2. Радка Атанасова Цачева

Секретар

 1. Назлъ Мустафа Шериф

Членове

 1. Борислава Андонова Георгиева
 2. Владимир Станчев Христов
 3. Галина Данкова Вичева
 4. Даниел Недков Господинов
 5. Диана Димова Мавродиева
 6. Добринка Светлюва Андреева
 7. Елена Тодорова Еремиева
 8. Калина Димова Калчева
 9. Светлана Вълчева Йорданова

Календар

Решения