Състав на ОИК Тополовград, Хасково

Председател

 1. Мирослав Стоянов Тумбалов

Зам. председатели

 1. Калина Стефанова Петкова
 2. Миглена Стоянова Рашева

Секретар

 1. Райна Атанасова Зотова

Членове

 1. Андриана Георгиева Башаева
 2. Атанаска Петкова Михалева
 3. Георги Николов Кьосениколов
 4. Гергана Тодорова Кирова
 5. Димитър Стоилов Деков
 6. Динка Христова Батчева
 7. Павлина Николаева Петкова
 8. Станка Ташева Бакалова
 9. Янко Вълков Янков

Календар

Решения