Състав на ОИК Стамболово, Хасково

Председател

 1. Георги Василев Танковски

Зам. председатели

 1. Зоя Петрова Зарчева
 2. Марияна Красимирова Романова

Секретар

 1. Маргарита Йорданова Богданова-Димитрова

Членове

 1. Айсел Неждет Шахин
 2. Георги Николов Георгиев
 3. Гергана Русева Михайлова
 4. Йордан Делчев Йорданов
 5. Йордан Латунов Арабаджиев
 6. Мария Лозкова Накова
 7. Светлана Георгиева Тодева
 8. Светлана Иванова Мутафчиева
 9. Тенчо Добрев Тенев

Календар

Решения