Състав на ОИК Ивайловград, Хасково

Председател

 1. Красен Филев Кръстев

Зам. председатели

 1. Десислава Аспарухова Атанасова
 2. Елисавета Василева Палова

Секретар

 1. Светлана Неделчева Стоева

Членове

 1. Веселин Христов Кръстев
 2. Димитър Иванов Налбантов
 3. Илия Николов Такшаров
 4. Кера Страхилова Ванкова
 5. Красимира Атанасова Янакиева
 6. Цвета Михайлова Митрева
 7. Юлия Димитрова Зехтенджиева

Календар

Решения