Състав на ОИК Чавдар, Софийска

Председател

 1. Цветанка Иванова Влъчкова

Зам. председатели

 1. Иванка Георгиева Петкова
 2. Сашка Димитрова Стефанова-Нешкова

Секретар

 1. Таня Лулчова Илкова

Членове

 1. Анка Стоянова Дурчева
 2. Гана Пеева Радунчева
 3. Генка Атанасова Иванова
 4. Иванка Иванова Кузманова
 5. Йорданка Стоянова Петкова
 6. Стоянка Михайлова Ковачева
 7. Таня Димитрова Шопова-Тричкова

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения