Състав на ОИК Горна Малина, Софийска

Председател

 1. Антон Марков Марков

Зам. председатели

 1. Бистра Райкова Кунева-Крумова
 2. Галина Цветанова Цветанова

Секретар

 1. Ганчо Статев Ганев

Членове

 1. Ангелина Арангелова Стойкова
 2. Атанаска Цветкова Димитрова
 3. Георги Бориславов Василев
 4. Десислава Любчова Георгиева
 5. Катя Велинова Борисова-Томова
 6. Мария Павлова Велинова
 7. Недялка Тошкова Николова
 8. Таня Цветанова Гергушка
 9. Цветанка Серафимова Коларска

Календар

Решения