Състав на ОИК Дулово, Силистра

Председател

 1. Стелиян Иванов Тотев

Зам. председатели

 1. Денислава Миленова Маркова
 2. Минчо Йорданов Йорданов

Секретар

 1. Илхан Етем Ахмед

Членове

 1. Вельо Георгиев Михайлов
 2. Галин Иванов Господинов
 3. Евдоким Гергов Спасов
 4. Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф
 5. Иван Донев Йорданов
 6. Миглена Костова Иванова
 7. Стоянка Иванова Господинова-Георгиева
 8. Тодор Красимиров Петров
 9. Шенер Адил Вели

Календар

Решения

 • № 482-НС / 26.07.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 481-МИ / 26.07.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

 • № 480-НС / 26.07.2021

  относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

 • всички решения