Състав на ОИК Трекляно, Кюстендил

Председател

 1. Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска

Зам. председател

 1. Мариета Найчова Александрова

Секретар

 1. Асен Стоичков Икономов

Членове

 1. Валентин Стоянов Темелков
 2. Веселка Василева Хаджийска
 3. Даниела Асенова Атанасова-Станчева
 4. Елена Николова Стоянова
 5. Елка Захариева Стоименова
 6. Жанина Василиева Георгиева
 7. Мария Методиева Маврудиева
 8. Симеонка Асенова Велкова-Манова

Календар

Решения