Състав на ОИК Невестино, Кюстендил

Председател

 1. Десислава Миладинова Златкова

Зам. председатели

 1. Ивета Иванова Николова
 2. Миленка Цекова Стоянова

Секретар

 1. Мария Стефанова Василева

Членове

 1. Галя Георгиева Стоянова
 2. Даниела Василева Йорданова
 3. Елизабет Каменова Стойнева
 4. Марина Валентинова Кечова
 5. Николай Радославов Никифоров
 6. Румяна Стефкова Тодорова
 7. Снежана Николова Гаврилова

Календар

Решения