Състав на ОИК Бобошево, Кюстендил

Председател

 1. Веска Милчова Костадинова-Михалчева

Зам. председатели

 1. Атанаска Костадинова Панова
 2. Юлиана Венцеславова Стаменова

Секретар

 1. Илиян Георгиев Хаджийски

Членове

 1. Валентина Крумова Домозетска
 2. Веска Иванова Кацарова
 3. Елена Костадинова Василкьова
 4. Елена Михайлова Димитрова
 5. Мария Кирилова Комарова
 6. Николай Иванов Рошков
 7. Ралица Димитрова Карашова

Календар

Решения