Състав на ОИК Челопеч, София-Област

Председател

 1. Радка Василева Ингилизова-Джамбазка

Зам. председател

 1. Нели Божинова Петрова

Секретар

 1. Нели Тодорова Събева

Членове

 1. Венета Димитрова Иванова
 2. Данчо Иванов Мачулеков
 3. Добринка Христова Борисова
 4. Елена Крумова Лукова-Питекова
 5. Златан Павлов Златанов
 6. Невяна Йовкова Тошкова
 7. София Любомирова Иванова
 8. Стоян Петров Цветков

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения