Състав на ОИК Божурище, София-Област

Председател

 1. Венера Николова Безина-Раева

Зам. председател

 1. Елеонора Георгиева Николова

Секретар

 1. Снежанка Младенова Георгиева

Членове

 1. Валентина Димитрова Станкова
 2. Веса Христова Божилова
 3. Гергана Петрова Петрова
 4. Евелина Николова Михова
 5. Живко Иванов Желязков
 6. Илияна Георгиева Милкова
 7. Мария Димитрова Вълканова
 8. Роса Христова Тодорова

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения