Състав на ОИК Твърдица, Сливен

Председател

 1. Даниела Дойчева Георгиева

Зам. председател

 1. Мария Георгиева Иванова-Стоянова

Секретар

 1. Пенка Митева Койчева

Членове

 1. Анета Костадинова Атанасова-Стоянова
 2. Даниела Денева Боярова-Димитрова
 3. Димитър Петров Добрев
 4. Йорданка Станева Кирова
 5. Милена Стоилова Димитрова
 6. Радка Иванова Михова
 7. Стефан Петров Азманов
 8. Цони Златев Чотов

Календар

Решения

 • № 506-ЕП / 26.06.2019

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс

 • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

 • № 504-ЕП / 25.06.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 • всички решения