Състав на ОИК Твърдица, Сливен

Председател

 1. Даниела Дойчева Георгиева

Зам. председател

 1. Мария Георгиева Иванова-Стоянова

Секретар

 1. Пенка Митева Койчева

Членове

 1. Анета Костадинова Атанасова-Стоянова
 2. Даниела Денева Боярова-Димитрова
 3. Димитър Петров Добрев
 4. Йорданка Станева Кирова
 5. Милена Стоилова Димитрова
 6. Радка Иванова Михова
 7. Стефан Петров Азманов
 8. Цони Златев Чотов

Календар

Решения