Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 998-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистриран наблюдател от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Постъпила е молба с вх. № НС-18-42 от 19.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписана от представляващия сдружението Михаил Стоянов Мирчев, с която се иска да бъде заличена регистрацията, извършена с Решение № 792-НС от 26 август 2014 г. на ЦИК, на Александра Александрова Атанасова, като наблюдател.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател Александра Александрова Атанасова, ЕГН ..., регистрирана с Решение № 792-НС от 26 август 2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Анулира издаденото удостоверение № 2-488 от 17.09.2014 г.

Да бъде уведомено сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" да върне анулираното удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения