Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 998-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 165-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 165-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Мизия, област Враца, както следва: ЕГН на члена на комисията Надя Йорданова Ставрева е изписано грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 165-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Надя Йорданова Ставрева да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...". Анулира удостоверение № 10 от 01.09.2011 г. на Надя Йорданова Ставрева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения