Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 993-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Република Косово за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с вх. №  НС-04-01-37 от 19.09.2014 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на Република Косово.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5-6, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. следните лица:

1. Байрам Лятифи (Bajram Ljatifi) Република Косово
2. Аднан Рустеми (Adnan Rrustemi) Република Косово
3. Насуф Алю (Nasuf Aliu) Република Косово
4. Блерим Ибрахими (Blerim Ibrahimi) Република Косово
5. Илир Гаши(Ilir Gashi) Република Косово
6. Хаки Красники (Haki Krasniqi) Република Косово
7. Джемаил Печани (Xhemail Pecani) Република Косово

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения