Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: определяне на чуждите езици, на които да бъдат преведени изборни книжа, за гласуване в Република България на граждани на други държави – членки на Европейския съюз; определяне на изборните книжа, предмет на преводите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Документите във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, пребиваващи на територията на Република България, да се преведат на английски език.
2. Да се преведат на английски език: декларация за вписване в избирателния списък - част ІІ (Приложение № 13); заявление за заличаване от избирателния списък от граждани на друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 12); избирателния списък - част ІІ (Приложение № 2).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения