Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: определяне на чуждите езици, на които да бъдат преведени изборни книжа, за гласуване в Република България на граждани на други държави – членки на Европейския съюз; определяне на изборните книжа, предмет на преводите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Документите във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, пребиваващи на територията на Република България, да се преведат на английски език.
2. Да се преведат на английски език: декларация за вписване в избирателния списък - част ІІ (Приложение № 13); заявление за заличаване от избирателния списък от граждани на друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 12); избирателния списък - част ІІ (Приложение № 2).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2014 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения