Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-ЕП
София, 8 април 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на чуждите езици, на които да бъдат преведени изборни книжа, за гласуване в Република България на граждани на други държави – членки на Европейския съюз; определяне на изборните книжа, предмет на преводите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Документите във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, пребиваващи на територията на Република България, да се преведат на английски език.
2. Да се преведат на английски език: декларация за вписване в избирателния списък - част ІІ (Приложение № 13); заявление за заличаване от избирателния списък от граждани на друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 12); избирателния списък - част ІІ (Приложение № 2).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения