Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК , която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК,

- в относно думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил Сашев Симеонов“;

- в диспозитива на решението текстът:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър Атанасов Александров, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев“,

да се чете:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Кирил Сашев Симеонов, с ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.“

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

979-НС/

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения