Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК , която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК,

- в относно думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил Сашев Симеонов“;

- в диспозитива на решението текстът:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър Атанасов Александров, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев“,

да се чете:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Кирил Сашев Симеонов, с ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.“

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

979-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения