Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК , която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК,

- в относно думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил Сашев Симеонов“;

- в диспозитива на решението текстът:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър Атанасов Александров, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев“,

да се чете:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Кирил Сашев Симеонов, с ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.“

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

979-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения