Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 988-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК , която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979- НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК,

- в относно думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил Сашев Симеонов“;

- в диспозитива на решението текстът:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър Атанасов Александров, с ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев“,

да се чете:

„ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Кирил Сашев Симеонов, с ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.“

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

979-НС/

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения