Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 987-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-255 от 05.09.2019 г. от Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, с предложение от Явор Дамянов – председател на коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, като на мястото на Ирена Иванова Костадинова – член на ОИК – Сапарева баня, да бъде назначен Бойко Иванов Ненков.

Към предложението са приложени: заявление от Ирена Иванова Костадинова, за освобождаването й като член на ОИК – Сапарева баня, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Бойко Иванов Ненков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Ирена Иванова Костадинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Бойко Иванов Ненков, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения