Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 987-ПВР/МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Тутракан, област Силистра, назначена с Решение № 307-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-694 от 28.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Тутракан Петя Василева Князова-Василева за промяна в състава на ОИК - Тутракан, като на мястото на досегашния член на ОИК - Тутракан, Галина Тодорова Димитрова да бъде назначена Милена Иванова Русева от квотата на ПП „ГЕРБ". Предложението е придружено от заявление за освобождаване като член на ОИК - Тутракан, от Галина Тодорова Димитрова по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от личната карта и от дипломата за висше образование на Милена Иванова Русева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Галина Тодорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Милена Иванова Русева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения