Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 985-МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов, регистриран от ОИК – Елхово, от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ”

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-170 от 28.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Елхово, с което ни уведомяват, че Илиян Иванов Иванов, ЕГН ...., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ". Към писмото са приложени решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. с предложения вх. № 16/19.09.2011 г. и № 17/20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се установява, че Илиян Иванов Иванов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" първа е представила в ОИК - Елхово, предложение за регистрация на кандидата на 19.09.2011 г. в 16,30 ч. под № 16, а ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 11,05 ч. под № 17.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ", извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
За решението да се уведомят ОИК - Елхово, кандидатът за общински съветник Илиян Иванов Иванов и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения