Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 984-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-3) от 17.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 197 (сто деветдесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-3) от 17.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 197 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени кандидатите както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Любомир Маринов Иванов
2.        Генчо Костадинов Костадинов
3.        Калоян Генчев Костадинов
4.        Стиляна Дианова Йорданова
5.        Кристина Димитрова Томова
6.        Надим Жерард Охеда
7.        Надя Христова Неделчева
8.        Александра Иванова Величкова
9.        Станислава Асенова Тишева
10.   Анна Николова Тишева
11.   Искра Василева Николова
12.   Даниел Илиев Николов
13.   Даниела Владимирова Велкова
14.   Елеонора Любославова Николова
15.   Евгения Георгиева Николова
16.   Красимир Любенов Николов
17.   Мирослав Василев Тодоров
18.   Цанко Пенков Цанков
19.   Емануела Борисова Никлева
20.   Димитър Танев Димитров
21.   Петя Иванова Косева
22.   Иво Танев Димитров
23.   Боряна Златева Абаджиева
24.   Полина Валентинова Николова
25.   Павел Людмилов Хаджиев
26.   Мария Илиева Костова
27.   Петя Кирилова Костова
28.   Иван Стоянов Матев
29.   Петър Георгиев Андонов
30.   Данчела Христова Попова
31.   Чавдар Чавдаров Попов
32.   Иван Щинков Иванов
33.   Калина Руменова Карталска-Ангелова
34.   Цветелина Емилова Тодорова
35.   Стефан Иванов Курдов
36.   Женя Колева Иванова
37.   Живка Кунева Ралева
38.   Станислав Ангелов Вучков
39.   Валентин Стефанов Иванов
40.   Георги Иванов Димов
41.   Красимир Русев Петков
42.   Дилян Митков Иванов
43.   Адриан Колев Александров
44.   Христо Георгиев Жеков
45.   Мустафа Мустафов Мечов
46.   Радослав Иванов Николов
47.   Румен Стефанов Николов
48.   Венета Петкова Петрова
49.   Орлин Василев Петров
50.   Пламен Ввасилев Петров
51.   Димитрина Христова Петрова
52.   Анна-Мария Пламенова Петрова
53.   Виктория Миланова Цветкова
54.   Пламенна Пламенова Петрова
55.   Мартин Радионов Радков
56.   Християн Радионов Радков
57.   Маргарита Петрова Лачева
58.   Пламен Илиев Лачев
59.   Илиян Пламенов Илиев
60.   Маргарита Стефанова Кречеталска
61.   Руменов Дианов Кречеталски
62.   Пенка Стефанова Горанова
63.   Светлин Петров Дунчев
64.   Евгени Валериев Орелов
65.   Маринела Светлинова Дунчева
66.   Полина Ивайлова Пенкова
67.   Анжелина Сгоянова Събева
68.   Анита Стефанова Петкова
69.   Румен Венциславов Иванов
70.   Тодор Илиянов Серафинов
71.   Радка Цветанова Дочева
72.   Дилян Тодоров Янков
73.   Марин Петров Кръстев
74.   Виктория Валериева Тодорова
75.   Цветелина Красимирова Кочева
76.   Силвия Красимирова Кочева
77.   Стефка Генадиева Тодорова
78.   Росен Силвиев Кочев
79.   Генайдън Силвиев Кочев
80.   Красимир Миленов Бакалов
81.   Мариана Георгиева Кочева
82.   Надежда Красимирова Гъркова
83.   Альоша Миленов Бакалов
84.   Росица Красимирова Кочева
85.   Цветана Красимирова Кочева
86.   Тома Боянов Вълчинковски
87.   Боян Христов Вълчинковски
88.   Ваня Тодорова Вълчинковски
89.   Илия Пламенов Илиев
90.   Дечко Любомиров Дечев
91.   Цана Георгиева Здравкова
92.   Станчо Спасов Здравкова
93.   Ангелина Станчева Вълкова
94.   Цветелина Юрий Вълкова
95.   Станислав Мариян Колев
96.   Мира Райчева Омарева
97.   Андрей Валентинов Чандъров
98.   Ерик Красимиров Войводов
99.   Лина Велинова Дюлгерова
100.                     Северина Красимирова Войводова
101.                     Ивелина Георгиева Георгиева
102.                     Николай Маринов Рашков
103.                     Иванка Илиева Йотова
104.                     Анита Давидова Димитрова
105.                     Соня Василева Васева
106.                     Иван Цветков Вельовски
107.                     Екатерина Йорданова Коприварова
108.                     Илина Илиева Биволарска
109.                     Весела Димитрова Михова
110.                     Радослав Цветанов Джординен
111.                     Снежана Димитрова Тодорова
112.                     Спася Стефанова Петрова
113.                     Виолета Любкова Илиева
114.                     Валентин Иванов Андреев
115.                     Ваня Начева Пирич
116.                     Вени Маринова Стоянова
117.                     Ивалина Иванова Петкова
118.                     Снежана Милкова Радева
119.                     Иванка Борисова Михова
120.                     Йордана Иванова Стоянова
121.                     Нели Илиева Чергова
122.                     Соня Ангелова Митова
123.                     Цветанка Тодорова Петкова
124.                     Дарина Емилова Узунова
125.                     Серафим Райчев Развански
126.                     Емилиян Емилов Чакъров
127.                     Мариета Георгиева Стоянова
128.                     Тихомир Симеонов Трифонов
129.                     Ангел Иванов Кавлаков
130.                     Мария Любенова Христова
131.                     Атанас Младенов Хаджиев
132.                     Елина Младенова Куцова
133.                     София Набил Алкхадра
134.                     Лидия Методиева Милева
135.                     Цветан Ивайлов Петров
136.                     Мариата Боянова Петкова-Симеонова
137.                     Валери Симеонов Симеонов
138.                     Катя Андреева Стефанова
139.                     Николай Герганов Стефанов
140.                     Александър Огнянов Дамянов
141.                     Атанас Емилов Кърмаджиев
142.                     Борислав Младенов Велков
143.                     Венцислав Радославов Петров
144.                     Дилян Здравков Попов
145.                     Емил Атанасов Кърмаджиев
146.                     Иван Венциславов Канев
147.                     Мирослав Недков Хаджиев
148.                     Радослав Златанов Дамянов
149.                     Росен Златанов Дамянов
150.                     Сашо Здравков Попов
151.                     Стефан Руменов Караиванов
152.                     Стоян Викторов Милеков
153.                     Огнян Асенов Беширов
154.                     Златка Боянова Беширова
155.                     Альоша Живков Димитров
156.                     Блажена Васкова Дамянова
157.                     Елжана Васкова Беширова
158.                     Илия Петков Илиев
159.                     Татяна Анкова Георгиева
160.                     Преслав Илиев Петков
161.                     Анелия Кръстева Христова
162.                     Илия Вутов Христов
163.                     Велизара Илиева Вутова
164.                     Росен Пламенов Цолов
165.                     Пламен Петров Цолов
166.                     Петър Кръстев Александров
167.                     Николай Стефанов Иванов
168.                     Марин Христов Митев
169.                     Иван Милчев Велчев
170.                     Георги Иванов Дочовски
171.                     Владимир Фиданов Личев
172.                     Жени Любенова Личева
173.                     Владимир Танев Иванов
174.                     Десислава Евгениева Костадинова
175.                     Сергей Цветанов Цанков
176.                     Светлана Димитрова Хаджиева
177.                     Петко Руменов Павлов
178.                     Марио Николаев Гергиев
179.                     Калин Валериев Вълков
180.                     Рангел Йорданов Димитров
181.                     Стефан Митков Атанасов
182.                     Стоян Асенов Георгиев
183.                     Александър Симеонов Рангелов
184.                     Димитър Найденов Илиев
185.                     Ангел Стефанов Димов
186.                     Стефан Найденов Илиев
187.                     Андон Найденов Илиев
188.                     Велчо Стоянов Райчев
189.                     Марин Димитров Райчев
190.                     Магдалена Любчова Христова
191.                     Станимир Бойчев Бойчев
192.                     Росен Велков Стоянов
193.                     Милена Симеонова Личева
194.                     Николай Пламенов Димитров
195.                     Златина Иванова Бойчева
196.                     Марио Илиев Арсенов
197.                     Катя Йорданова Чукарска-Йончева

ЗА регистриране на изброените кандидати гласуваха: Ивилина Алексиева, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил Христов и Ивайло Ивков За отхвърляне искането за регистрация на посочените кандидати гласуваха: Румяна Сидерова, Росица Матева, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Сюлейманов и Цветозар Томов. Предложеният проект не събра необходимото мнозинство за уважаването му, а именно две трети от присъстващите две трети от гласовете присъстващите членове на Централната избирателна комисия, поради което и на основание чл.53, ал. 4 от ИК е на лице решение за отхвърляне.

Водимо от горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 114 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ искането за регистрация на 197 наблюдатели, предложени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения