Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 981-МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО: одобряване на два броя аудио-визуални произведения (клипове) за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите на 23 октомври 2011 г.

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА аудио-визуален клип № 1 за сроковете и необходимите документи за вписване, дописване, заличаване, поправка и обявяване на избирателните списъци, за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с удостоверение на друго място и за гласуване с удостоверение в определено място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ОДОБРЯВА аудио-визуален клип № 2 за гласуване на граждани с увреждане на опорно-двигателния апарат и на зрението в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения