Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 980-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Смядово, област Шумен, назначена с Решение № 223-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-695/28.09.2011 г. от Борислав Асенов Борисов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Смядово, област Шумен. Предлага се на мястото на члена на комисията Стефан Атанасов Стефанов да бъде назначена Василка Павлова Вълчева. Към предложението са приложени: молба от Стефан Атанасов Стефанов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Василка Иванова Вълчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Стефан Атанасов Стефанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Смядово, област Шумен, Василка Павлова Вълчева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2511-МИ / 26.09.2023

    относно: промяна в ОИК – Варна, област Варна

  • № 2510-МИ / 26.09.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Столична община, София-град

  • № 2509-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

  • всички решения