Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 979-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Шумен, област Шумен, назначена с Решение № 432-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК и Решение №462-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

 

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-682/26.09.2011 г. от Гюнай Тефиков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен.  Предлага се на мястото на члена на комисията Дениз Айнур Джелял да бъде назначен Музафер Еминов Ехлиманов. Към предложението са приложени: молба от Дениз Айнур Джелял за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Музафер Еминов Ехлиманов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Музафер Еминов Ехлиманов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения