Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 977-ПВР/НС
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС

В Централната избирателна комисия на електронната поща са постъпили писма от Анжелика Цокова – председател на сдружение Гражданско движение ДНЕС, с вх. № ПВРНС-18-25 и към № ПВРНС-18-25 от 18.11.2021 г. относно искане за заличаване на регистрацията на наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., регистрирани от сдружение Гражданско движение ДНЕС с Решение № 921-ПВР/НС от 12.11.2021 г. и Решение № 905-ПВР/НС от 11.11.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 4 (четирима) упълномощени представители на Гражданско движение ДНЕС, както следва:

Галя Тодорова Карагеоргиева, ЕГН ...;

Ивона Петрова Димитрова, ЕГН ...;

Виктория Асенова Стоичкова, ЕГН ...;

София Миткова Илиева, ЕГН ...;

Веско Руменов Младенов, ЕГН ....

Анулира издадените им удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения