Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 977-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, назначена с Решение № 240-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-672/32.09.2011 г. от ОИК - Ихтиман, към което са приложени: заявление от Светослав Йорданов Георгиев за освобождаване от състава на ОИК, поради регистрацията му като кандидат за общински съветник; предложение от представителя на ПП „ГЕРБ" за община Ихтиман, Калоян Ангелов Илиев за назначаване на мястото на Светослав Йорданов Георгиев на Цветанка Атанасова Нешева; декларация по чл. 16, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, Светослав Йорданов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, Цветанка Атанасова Нешева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения