Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 976-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-689 от 27.09.2011 г. от Иван Видолов Иванов в качеството му на председател на ОИК - Макреш, област Видин, с която моли да бъдат прекратени пълномощията му като председател на ОИК - Макреш, от квотата на ПП „ГЕРБ". Основание за искането му е регистрацията му като кандидат за общински съветник за изборите за общински съветници и кметове в община Видин. Регистрацията е извършена с решение № 137/18.09.2011 г. на ОИК - Видин, влязло в сила на 21.09.2011 г.

Във връзка с постъпилата молба и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 444-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Иван Видолов Иванов, ЕГН ..., като председател на ОИК в община Макреш, област Видин, и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения