Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-679/26.09.2011 г. от Петър Спасов Комитски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Криводол, за промени в ОИК - Криводол, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарита Иванова Петрова да бъде назначена Мариета Георгиева Атанасова. Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Иванова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от лична карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Мариета Георгиева Атанасова. Към преписката е приложено заверено копие от пълномощно на Николай Горанов Коцев, който в качеството на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", преупълномощава Петър Спасов Комитски и Ангел Иванов Георгиев заедно и поотделно да представляват ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Криводол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Маргарита Иванова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Мариета Георгиева Атанасова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения