Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 972-НС
София, 18 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-1) от 15.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 48 (четиридесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18-1) от 15.09.2014 г. и от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 46 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица са регистрирани като кандидати за народни представители - Лозан Стайков Стефанов във 02 изборен район - Бургаски, от партия „Партия на зелените" и Боян Василев Чобанов в 23 изборен район - София, от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС".

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени имената на наблюдателите, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Валерия Александрова Николова
2. Маргрета Николаева Николова
3. Пенка Господинова Сасилева-Георгиева
4. Радослав Светлозаров Христов
5. Мила Викторова Попова-Перпелиева
6. Кристина Павлова Мерджанова
7. Ариета Вичишта
8. Стефанка Давидова Захариева
9. Йордан Илиев Захариев
10. Андреана Андреева Йорданова
11. Лорета Ангелова Николова-Бузякова
12. Надежда Иванова Пенчева
13. Васил Маринов Неделчев
14. Лазар Георгиев Атанасов
15. Димчо Иванов Маргаритов
16. Йордан Емилов Станчев
17. Александър Теодоров Алексиев
18. Велина Божанова Павлова
19. Владимир Георгев Владов
20. Георги Костадинов Иванов
21. Десислава Иванова Кючукова
22. Деница Любомирова Донева-Главинова
23. Михаил Тодоров Главинов
24. Димитър Димитров Димитров
25. Янка Василева Димитрова
26. Антон Колев Сталев
27. Северина Любомирова Любенова
28. Десислава Валентинова Градева - Сейменова
29. Евгения Николаева Михайлова
30. Екатерина Димитрова Димчева
31. Симеон Николаев Маринов
32. Жана Тодева Димитрова
33. Иванка Господинова Вангелова
34. Йордан Николов Велинов
35. Елена Иванова Томова
36. Александрия Димитрова Тодорова
37. Стойне Андонов Крушарски
38. Радка Станкова Крушарска
39. Пламен Георгиев Манолов
40. Димитър Борисов Кудев
41. Бойка Василева Кудева
42. Цветана Станилова Колева
43. Стефка Славчева Кръстева
44. Вася Тодорова Кирева
45. Васил Александров Георгиев
46. Тома Иванов Тончев

Две лица - Лозан Стойков Стефанов, ЕГН ..., и Боян Василев Чобанов, ..., са регистрирани като кандидати за народени представител, съответно в 02 изборен район - Бургаски, от партия „Партия на зелените" и в 23 изборен район - София, от коалиция  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС"   поради което в проекта на решение е предложено тези лица е да не бъдат регистрирани като наблюдатели.

За регистриране на изброените кандидати гласуваха: Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Метин Сюлейманов и Ивайло Ивков. За отхвърляне искането за регистрация на посочените кандидати гласуваха: Росица Матева, Цветозар Томов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева и Георги Баханов.

Искането не събра необходимото мнозинство за уважаването му и с оглед съотношението на гласувалите следва Централната избирателна комисия да се произнесе с решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Водима от изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.114 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения