Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Якимово, област Монтана, назначена с Решение № 221-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомление с вх. № ОИК-684/27.09.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „Движение за права и свободи" - област Монтана, за промяна в ОИК - Якимово, област Монтана, като Миглена Дончова Георгиева, секретар на ОИК, бъде преназначена за член, а назначената за член Марияна Евстатиева Ангелова бъде преназначена за секретар. Към уведомлението са приложени: молби от Миглена Дончова Георгиева и Марияна Евстатиева Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Марияна Евстатиева Ангелова, ЕГН ..., член на ОИК - Якимово, област Монтана, за секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА Миглена Дончова Георгиева, ЕГН ..., секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, за член на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения