Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 970-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-157 от 04.09.2019 г., с предложение от Стоян Георгиев Димитров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Върбица за промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен, назначена с Решение № 732-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Юзджан Фикретов Ислямов – член на ОИК – Върбица, да бъде назначен Исмаил Хасанов Мусов.

Към предложението са приложени: заявление от Юзджан Фикретов Ислямов за освобождаването му като член на ОИК – Върбица по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Исмаил Хасанов Мусов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Върбица, област Шумен, Юзджан Фикретов Ислямов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Исмаил Хасанов Мусов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения