Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 969-НС
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 968-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание, произведени на 14 ноември 2021 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната

1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК: 6 665 534

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден: 281 318

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата): 2 669 260

4. Брой на неизползваните бюлетини: 5 587 129

5. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 ИК, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана): 15 433

6. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на потвърдените гласове от машинното гласуване: 2 670 923

6.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини: 327 869

6.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване: 2 343 055

7. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини): 11 315

8. Общ брой на действителните гласове: 2 658 503

8.1. Брой на действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети: 2 622 796

8.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“: 35 745

9. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините и „Не подкрепям никого“:

Партия/коалиция/независим кандидат

Действителни гласове

%

2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

6803

0.26

4 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

8584

0.32

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

127568

4.80

7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

11239

0.42

8 БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация

5894

0.22

10 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

13710

0.52

11 АТАКА

12153

0.46

13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

11627

0.44

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН

11546

0.43

17 Движение за права и свободи – ДПС

341000

12.83

20 ПП ПРАВОТО

6712

0.25

21 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

28322

1.07

22 БНО

2468

0.09

23 ВОЛЯ

7067

0.27

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

9.39

25 Продължаваме Промяната

673170

25.32

26 Партия МИР

3939

0.15

27 ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ

1723

0.06

28 Български национален съюз – НД

1099

0.04

29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1341

0.05

30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

166968

6.28

31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

60055

2.26

32 ГЕРБ-СДС

596456

22.44

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

10.07

34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

1498

0.06

35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

2968

0.11

36 БРИГАДА

1151

0.04

БУРГАС 37 ИК за Петър Константинов Низамов - независим

129

0.00

СОФИЯ 24 ИР 37 Давид Леон Леви - независим

53

0.00

Не подкрепям никого

35745

1.34

Общо за страната и извън страната:

2658548

 

ІІ. В изборите за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание няма избрани независими кандидати.

ІІІ. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 14 ноември 2021 г. (без гласовете „Не подкрепям никого“) – 104 912.12 (сто и четири хиляди деветстотин и дванадесет цяло и дванадесет стотни).

IV. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:

Партия/коалиция

Действителни гласове

%

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

127568

5%

17 Движение за права и свободи – ДПС

341000

14%

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

10%

25 Продължаваме Промяната

673170

28%

30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

166968

7%

32 ГЕРБ-СДС

596456

25%

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

11%

Общо за страната и извън страната:

2422722

 

 V. Разпределя мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители - Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Партия/коалиция

Действителни гласове

Мандати

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

127568

13

17 Движение за права и свободи – ДПС

341000

34

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

25

25 Продължаваме Промяната

673170

67

30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

166968

16

32 ГЕРБ-СДС

596456

59

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

26

Общо:

2422722

240

В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове. В разпределението не са включени и гласовете „Не подкрепям никого“.

VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:

Изборен район

5 ВЪЗ-РАЖ-ДАНЕ

17 Дви-жение за права и свободи – ДПС

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

25 Про-дъл-жа-ваме Про-мя-ната

30 ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движе-ние)

32 ГЕРБ-СДС

33 БСП ЗА БЪЛГА-РИЯ

Общо ман-

дати

1. Благоевград

0

2

1

3

1

3

1

11

2. Бургас

1

3

1

4

1

3

1

14

3. Варна

1

1

2

5

1

4

1

15

4. Велико Търново

1

1

1

2

0

2

1

8

5. Видин

0

0

1

1

0

1

1

4

6. Враца

0

1

1

1

0

2

1

6

7. Габрово

1

1

0

1

0

1

0

4

8. Добрич

0

1

1

2

0

1

1

6

9. Кърджали

1

4

0

0

0

0

0

5

10. Кюстендил

0

0

1

1

0

1

1

4

11. Ловеч

0

1

1

1

0

1

1

5

12. Монтана

0

1

1

1

0

1

1

5

13. Пазарджик

1

1

1

2

1

2

1

9

14. Перник

0

1

0

1

1

1

0

4

15. Плевен

0

1

2

2

0

2

2

9

16. Пловдив град

1

0

1

4

1

3

1

11

17. Пловдив област

1

1

1

3

0

3

2

11

18. Разград

0

2

0

1

0

1

0

4

19. Русе

0

1

1

3

0

2

1

8

20. Силистра

0

2

0

1

0

1

0

4

21. Сливен

0

0

1

2

0

2

1

6

22. Смолян

0

1

0

1

1

1

0

4

23. София 23 ИР

1

0

1

6

3

4

1

16

24. София 24 ИР

1

0

1

4

2

3

1

12

25. София 25 ИР

1

0

1

5

2

4

1

14

26. София област

0

1

1

2

1

2

1

8

27. Стара Загора

1

1

1

3

1

3

1

11

28. Търговище

0

2

0

1

0

1

0

4

29. Хасково

0

2

1

2

0

2

1

8

30. Шумен

0

2

1

1

0

1

1

6

31. Ямбол

1

0

0

1

0

1

1

4

Общо:

13

34

25

67

16

59

26

240

VІІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.

 Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения