Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 968-ПВР/МИ
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Лясковец, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-178/16.09.2014 г. от Гюнай Мюмюнов Далоолу - упълномощен представител на ПП „ДПС" - Велико Търново, за попълване на състава на ОИК - Лясковец, с нови членове. Предлага се на мястото на освободените членове Иван Маринов Папазов, освободен с Решение 895-ПВР/МИ от 10.09.2014 г. на ЦИК, и Николай Москов Гешев, освободен с Решение 902-ПВР/МИ от 10.09.2014 г. на ЦИК, да бъдат назначени за членове Миролюб Димов Влахов и Албена Георгиева Петрова. Към предложението са приложени декларации по чл. 66 във връзка с чл. 80, ал. 1 и чл. 81 от ИК, копия от дипломите за висше образование и копия от личните карти на предложените за назначаване членове.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на ИК за извършване на промени в ОИК - Лясковец, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Миролюб Димов Влахов, ЕГН ..., и Албена Георгиева Петрова, ЕГН ..., за членове на ОИК - Лясковец, област Велико Търново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения