Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 966-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. вх. № 11 (11-7), № 11 (11-8) и № 11 (11-9) от 16.09.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, регистрирана с Решение на ЦИК № 873-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, представляващи сдружението, изх. № 220 от 16.09.2014 г., № 228 от 16.09.2014 г. и № 225 от 16.09.2014 г., в полза на 81 (осемдесет и едно) лица - упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

Към вх. № 11 (11-7), № 11 (11-8) и № 11 (11-9) от 16.09.2014 г. на електронната поща на ЦИК са получени писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени да бъдат наблюдатели, заявени от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 69 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите

на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

От списъка към вх. № 11 (11-9) от 16.09.2014 г. е установено за дванадесет лица - Стоянка Димитрова Стоянова, Светла Димитрова Йорданова, Румен Йосифов Йорданов, Росен Руменов Йосифов, Кристина Александрова Георгиева, Йорданка Димитрова Йорданова, Ангелинка Йорданова Андонова, Величка Тошкова Георгиева, Димитър Светланов Димитров, Румяна Иванова Стоянова, Христилия Костова Тончева, Светослав Валентинов Иванов,  са регистрирани като наблюдатели на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" с Решение на ЦИК № 954-НС от 17 септември 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 69 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Цветко Иванов Попов
2 Росица Михайлова Митова
3 Тодор  Петков Цветков
4 Витко Лазаров Илиев
5 Петя  Георгиева Георгиева
6 Георги Антонов Африкански
7 Спаска Христова Младенова
8 Петя  Кирилова Кирилова
9 Анка Антонова Манчева
10 Илия Кирилов Милчов
11 Стефан Бориславов Александров
12 Теодора Велкова Петкова
13 Гина Ангелова Георгиева
14 Красимир Димитров Тонев
15 Георги Тодоров Петров
16 Дамянка Петрова Георгиева
17 Димитър Георгиева Иванов
18 Никола Митов Добрилов
19 Иван Станчев Георгиева
20 Люба Стоянова Ангелова
21 Цветомир Митков Димитров
22 Иванка Славчова Петкова
23 Валентин Игнатов Митова
24 Никола Ценов Коцев
25 Николина Ангелова Митрова
26 Геновева Георгиева Петрова
27 Дамяна Григорова Иванова
28 Цветана Маринова Тръблева
29 Алексей Димитров Иванов
30 Радослав Георгиева Иванов
31 Радославка Георгиева Георгиева
32 Горан Илиев Горанов
33 Рада Димитрова Петрова
34 Никола Петров Николов
35 Хараламби Славейков Първанов
36 Райна Петрова Рашева
37 Димчо Цветков Иванов
38 Венко Илиев Велчев
39 Володя Николов Александров
40 Добрина Георгиева Михайлова
41 Красимир Маринов Кръстев
42 Николай Тодоров Иванов
43 Димитър Иванов Димитров
44 Милко Илиев Николов
45 Ивамир Николов Георгиева
46 Добринка Кръстева Димитрова
47 Цветомир Маринов Цветков
48 Теодора Илиева Калайджиева
49 Соня Нинова Парова
50 Кузма Гоцов Цветков
51 Илиян Стефанов Илиев
52 Гена Мишонова Топалски
53 Ваца Нинова Велчева
54 Виолета Цанова Велчева
55 Дойчо Илиев Митев
56 Васил Петров Божков
57 Верка Цветанова Шарова
58 Георги Николов Андонов
59 Григор Стоянов Григоров
60 Вяра Минчева Минчева
61 Димитрина Цветкова Милчева
62 Захари Милчев Милчев
63 Цветанка Димитрова Минчева
64 Сибел Тюркер Реджеб 
65 Иван Димитров Епихов
66 Николинка Василева Епихова
67 Цветалина Иванова Епихова
68 Руслан Здравков Йорданов
69 Бисер Славчев Карамитев

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица, които са регистрирани с Решение № 954-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК:

Име, презиме, фамилия
1. Стоянка Димитрова Стоянова
2. Светла Димитрова Йорданова
3. Румен Йосифов Йорданов
4. Росен Руменов Йосифов
5. Кристина Александрова Георгиева
6. Йорданка Димитрова Йорданова
7. Ангелинка Йорданова Андонова
8. Величка Тошкова Георгиева
9. Димитър Светланов Димитров
10. Румяна Иванова Стоянова
11. Христилия Костова Тончева
12. Светослав Валентинов Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения