Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-ПВР/НС
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ПВРНС-11-35 от 17.11.2021 г. от Данаил Валериев Георгиев – упълномощен представител на Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляващ парламентарно представена коалиция в 46-ото Народно събрание „Изправи се! Мутри вън!“, за замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. Предлага се Стефка Ганева Въжарова – член на РИК, да бъде заменена временно от Боряна Стефанова Петкова, която е от списъка на резервния състав.

Към предложението са приложени: споразумение за образуване на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ за участие в изборите за Народно събрание, пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляваща коалицията в полза на Данаил Валериев Георгиев и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Боряна Стефанова Петкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА временно за член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Боряна Стефанова Петкова, ЕГН …, до завръщането на титуляра Стефка Ганева Въжарова.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения