Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-ПВР/НС
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ПВРНС-11-35 от 17.11.2021 г. от Данаил Валериев Георгиев – упълномощен представител на Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляващ парламентарно представена коалиция в 46-ото Народно събрание „Изправи се! Мутри вън!“, за замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. Предлага се Стефка Ганева Въжарова – член на РИК, да бъде заменена временно от Боряна Стефанова Петкова, която е от списъка на резервния състав.

Към предложението са приложени: споразумение за образуване на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ за участие в изборите за Народно събрание, пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляваща коалицията в полза на Данаил Валериев Георгиев и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Боряна Стефанова Петкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА временно за член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Боряна Стефанова Петкова, ЕГН …, до завръщането на титуляра Стефка Ганева Въжарова.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения