Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-ПВР/НС
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ПВРНС-11-35 от 17.11.2021 г. от Данаил Валериев Георгиев – упълномощен представител на Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляващ парламентарно представена коалиция в 46-ото Народно събрание „Изправи се! Мутри вън!“, за замяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. Предлага се Стефка Ганева Въжарова – член на РИК, да бъде заменена временно от Боряна Стефанова Петкова, която е от списъка на резервния състав.

Към предложението са приложени: споразумение за образуване на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ за участие в изборите за Народно събрание, пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова, представляваща коалицията в полза на Данаил Валериев Георгиев и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Боряна Стефанова Петкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА временно за член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Боряна Стефанова Петкова, ЕГН …, до завръщането на титуляра Стефка Ганева Въжарова.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения