Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 962-НС
София, 17 септември 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. № 20 (20-1) и № 20 (20-2) от 15.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", представлявано от Светослав Щерев Николов - председател на УС, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощни от представляващия сдружението Светослав Щерев Николов в полза на 415 (четиристотин и петнадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 20 (20-1) и № 20 (20-2) от 15.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 412 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Лицето Радослава Иванова Колева присъства и в двата списък, а лицето Теофан Антимов Косанов вече има регистрация към фондация „Младежка толерантност". Лицето Велко Димитров Савов е кандидат за народен представител от листата на ПП „Глас Народен" в 13 изборен район - Пазарджишки.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 412 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Радослава Иванова Колева
2.        Иван Калинов Диков
3.        Таня Стефанова Дикова
4.        Калин Иванов Диков
5.        Димитри Митков Марков
6.        Симона Иванова Пчеларова
7.        Каролина Станимирова Братанова
8.        Никол Николаева Толева
9.        Аяда Бехар Манчелари
10.   Христо Симеонов Симеонов
11.   Илиана Стоянова Арнаудова
12.   Евгения Александрова Симонова
13.   Методи Христов Симонов
14.   Фатима Ахмедова Мутишева
15.   Деница Лъчезарова Николова
16.   Даниела Енчева Парапанова
17.   Антон Иванов Парапанов
18.   Боряна Бориславова Цинцарска
19.   Огняна Здравкова Цинцарска
20.   Здравко Огнянов Цинцарски
21.   Анна Василева Петрова
22.   Кирил Георгиев Петров
23.   Силвия Здравкова Иванова-Николова
24.   Антон Василев Николов
25.   Наталия Иванова Бучинска-Симеонова
26.   Евгени Симеонов Симеонов
27.   Виолета Фиданова Молова
28.   Николай Панчев Ришев
29.   Кичка Тодорова Николова
30.   Тодор Стефанов Стоянов
31.   Мариета Иванова Стоянова
32.   Пламен Илиев Минков
33.   Иван Илиев Минков
34.   Илиана Пламенова Минкова
35.   Иван Димитров Янков
36.   Петко Димитров Янков
37.   Дилян Стефанов Палазов
38.   Васил Иванов Маринов
39.   Борислав Илиев Орозов
40.   Благо Иванов Боруков
41.   Валентина Стефанова Борукова
42.   Явор Евгениев Ганев
43.   Росен Тимев Велчев
44.   Християна Яворова Велчева
45.   Албена Николова Янкова
46.   Юлиан Антонов Янков
47.   Райна Първанова Янкова
48.   Вецка Атанасова Дойчева
49.   Богомила Емилова Данаилова- Бонева
50.   Емил Костадинов Бонев
51.   Костадин Тодоров Бонев
52.   Румен Любомиров Арсов
53.   Анна Витанова Кралева
54.   Кирил Иванов Бучински
55.   Витан Валериев Костов
56.   Явор Валериев Костов
57.   Райна Христова Чакова
58.   Иван Милев Чаков
59.   Радослав Иванов Чаков
60.   Десислава Славейкова Русинова
61.   Лилия Стефанова Венкова
62.   Семо Денков Богданов
63.   Катерина Димитрова Богданова
64.   Дияна Семова Богданова
65.   Мария Иванова Манева
66.   Дечко Манев Манев
67.   Христинка Борисова Момчилова
68.   Митко Момчилов Момчилов
69.   Стойчо Иванов Василев
70.   Мартин Антонов Антов
71.   Стефан Александров Василев
72.   Иван Кирилов Бучински
73.   Любка Димитрова Бучинска
74.   Милко Севдалинов Самуилов
75.   Диляна Ангелова Германова
76.   Асен Асенов Германов
77.   Даниела Георгиева Томова
78.   Мариела Ангелова Иванова-Милева
79.   Нина Димитрова Кючукова
80.   Станислав Георгиев Николов
81.   Георги Николов Георгиев
82.   Радка Станева Георгиева
83.   Николай Георгиев Николов
84.   Захари Александров Иванов
85.   Росен Стоянов Стефанов
86.   Ирина Радиева Стефанова
87.   Спасислава Иванова Цекова
88.   Иван Флоров Радулов
89.   Стефка Стоянова Радулова
90.   Николай Георгиев Спасов
91.   Пламен Александров Димитров
92.   Ира Щерева Данаилова
93.   Георги Димитров Дренски
94.   Вила Васкова Тодорова
95.   Цанка Пелова Русинова
96.   Аксиния Константинова Цветанова.
97.   Павлина Добринова Зотева
98.   Росица Василева Пенева
99.   Даниела Петрова Василева
100.                     Борис Михайлов Дуров
101.                     Маруся Кунчова Стоянова
102.                     Пламен Петров Миланов
103.                     Красимир Илиев Илиев
104.                     Людмила Василева Миланова
105.                     Борис Николов Миланов
106.                     Стоянка Георгиева Миланова
107.                     Николай Борисов Миланов
108.                     Павел Михайлов Джантов
109.                     Мария Александрова Александрова
110.                     Лозанка Тодорова Първанова
111.                     Симеон Асенов Зидаров
112.                     Виктор Спиридонов Пулис
113.                     Петя Атанасова Даскалова
114.                     Диана Кирилова Зидарова
115.                     Руси Добрев Русев
116.                     Пенка Маринова Русева
117.                     Найден Стефанов Йорданов
118.                     Иванка Христова Дурова
119.                     Ася Миронова Миланова
120.                     Десислава Загринова Стоянова
121.                     Йоанна Стефанова Георгиева
122.                     Велин Димитров Тончев
123.                     Костадин Борисов Михайлов
124.                     Анета Иванова Тодорова
125.                     Виола Йорданова Боева
126.                     Тодорка Денева Стефанова
127.                     Елена Методиева Цветкова
128.                     Стоянка Георгиева Иванова
129.                     Рашка Георгиева Учарова
130.                     Стоимен Петров Стоименов
131.                     Васка Кирилова Маркова
132.                     Кръстана Асенова Стоименова
133.                     Ваня Ангелова Вучкова
134.                     Таня Теофилова Стойчева
135.                     Петя Иванова Стойчева
136.                     Славка Методиева Бикарска
137.                     Янка Георгиева Бонева
138.                     Даниел Цветанов Николов
139.                     Цветан Тодоров Николов
140.                     Мария Николаева Георгиева
141.                     Силвия Илиева Мишонова
142.                     Радка Асенова Ковачева
143.                     Първан Валентинов Първанов
144.                     Румяна Валентинова Първанова
145.                     Румен Валентинов Първанов
146.                     Варвара Стоянова Илиева
147.                     Наталия Стоилова Костадинова
148.                     Надежда Методиева Миланова
149.                     Лъчезар Славчев Костадинов
150.                     Петър Борисов Ангелов
151.                     Силвия Георгиева Йорданова
152.                     Венета Драганова Ангелова
153.                     Цветан Божилов Цветанов
154.                     Стефан Славчов Данаилов
155.                     Мария Алексиева Алексиева
156.                     Димитър Николов Ангелов
157.                     Светослав Бисеров Никифоров
158.                     Василка Тодорова Алексиева
159.                     Радка Димитрова Ковачева
160.                     Велин Любомиров Крумов
161.                     Сашка Христова Минчева
162.                     Елза Найденова Борисова
163.                     Даяна Петрова Петрова
164.                     Елена Иванова Ангелова
165.                     Анита Петрова Петрова
166.                     Магда Миткова Петкова
167.                     Анка Георгиева Андонова
168.                     Милчо Михайлов Димитров
169.                     Евгения Стоянова Миланова
170.                     Александра Руменова Тошева
171.                     Илиана Димтрова Миланова
172.                     Методи Милианов Миланов
173.                     Йоан Димитров Иванов
174.                     Деница Стефанова Стоилова
175.                     Стефан Спасов Митков
176.                     Стефан Стоилов Иванов
177.                     Димитър Анков Атанасов
178.                     Стефка Георгиева Стефанова
179.                     Надя Руменова Велкова
180.                     Митко Мигленов Митков
181.                     Лазар Василев Паунов
182.                     Антон Димитров Ковачев
183.                     Васил Цветанов Андонов
184.                     Любица Спасова Ангелова
185.                     Цветан Димитров Андонов
186.                     Георги Димитров Ковачев
187.                     Мирослав Тодоров Стоянов
188.                     Галя Иванова Пенкова
189.                     Теодора Тодорова Христова
190.                     Милан Методиев Миланов
191.                     Снежана Тодорова Цекова
192.                     Венцислав Георгиев Станков
193.                     Стефан Борисов Ангелов
194.                     Надя Стефанова Ангелова
195.                     Магдалена Симеонова Бекова
196.                     Филка Георгиева Атанасова
197.                     Спаска Спасова Андонова
198.                     Цвета Стоименова Иванова
199.                     Живка Петрова Иванова
200.                     Иван Милчов Иванов
201.                     Мариела Димитрова Василева
202.                     Йорданка Стоянова Стойчева
203.                     Иванка Руменова Стойчева
204.                     Даниела Серафимова Стойчева
205.                     Красимир Иванов Гаврилов
206.                     Румяна Цветанова Иванова
207.                     Атанаска Крумова Иванова
208.                     Ивайло Крумов Димитров
209.                     Надежда Здравкова Косева
210.                     Мария Георгиева Тончева
211.                     Иван Асенов Стоянов
212.                     Мартин Николов Сираков
213.                     Валентин Георгиев Костов
214.                     Маргарита Ефтимова Николова
215.                     Георги Иванов Николов
216.                     Асен Иванов Николов
217.                     Божидар Стоянов Божилов
218.                     Милуш Петков Стоянов
219.                     Славка Панова Найденова
220.                     Елена Пламенова Найденова
221.                     Емилия Христова Михайлова
222.                     Стойчо Иванов Стоянов
223.                     Свилен Костадинов Манов
224.                     Гергина Динкова Стоянова
225.                     Боян Руменов Алексиев
226.                     Любомир Руменов Алексиев
227.                     Иво Росенов Георгиев
228.                     Иван Асенов Иванов
229.                     Боян Асенов Василев
230.                     Ивайло Андреев Петрунов
231.                     Даниев Анурес
232.                     Филип Асенов Филипов
233.                     Надежда Петрова Чакърова
234.                     Анна Аспарухова Цветковска
235.                     Сашо Дочев Цветковски
236.                     Снежанка Еленкова Киркова
237.                     Цецка Николова Петрова
238.                     Теодора Петрова Леонидова
239.                     Мая Бориславова Иванова
240.                     Майкъл Тодоров Тодоров
241.                     Валя Кирилова Дрангова
242.                     Ева-София Янкова Узунова
243.                     Десислава Александрова Тодорова
244.                     Кристиян Данаилов Гетов
245.                     Павел Руменов Марков
246.                     Румен Димитров Николов
247.                     Мануел Иванов Гьошев
248.                     Владимира Валентинова Маринова
249.                     Бюлент Али Мустафа
250.                     Атидже Мустафа Халит
251.                     Назиф Мюмюн Хасан
252.                     Неделчо Ненов Вельов
253.                     Сънди Уасим Ал Хатиб
254.                     Мариян Цветомиров Иванов
255.                     Митко Събев Маринов
256.                     Мирослава Викториева Цветанова
257.                     Цветан Илиев Цветанов
258.                     Боримир Петров Воденичаров
259.                     Николай Недялков Милев
260.                     Десислава Димитрова Борисова
261.                     Катя Димитрова Борисова
262.                     Янко Боянов Янков
263.                     Пламен Димитров Борисов
264.                     Валентина Лукова Йорданова
265.                     Цонче Любомирова Семерджиева
266.                     Васил Иванов Петрунов
267.                     Николина Кирилова Ханджийска
268.                     Атанас Димитров Говедаров
269.                     Галина Николова Горанова
270.                     Борис Василев Мавров
271.                     Димитър Заваринов Гелин
272.                     Васил Евгениев Цветков
273.                     Габриела Кирилова Каменова
274.                     Мария Георгиева Ботева
275.                     Парашкева Николова Давидова
276.                     Нели Георгиева Нецова
277.                     Антонио Маринов Нецов
278.                     Асен Георгиев Солаков
279.                     Добринка Донкова Минева
280.                     Найденка Атанасова Минева
281.                     Георги Владков Георгиев
282.                     Георги Павлов Борисов
283.                     Георги Стоянов Стоянов
284.                     Кирил Благоев Кирилов
285.                     Владко Георгиев Стоийнев
286.                     Елена Кирчева Дамянова
287.                     Иван Асенов Ковачев
288.                     Детелина Тодорова Тодорова
289.                     Тошко Детелинов Тодоров
290.                     Борис Петров Ангелов
291.                     Любомир Спасов Иванов
292.                     Зорница Николаева Ковачева
293.                     Таня Николаева Ковачева
294.                     Петър Атанасов Минев
295.                     Петър Ананиев Ковачев
296.                     Станислава Костова Виданова
297.                     Илия Асенов Илиев
298.                     Латинка Младенова Георгиева
299.                     Пламен Велков Георгиев
300.                     Даяна Христова Йорданова
301.                     Марио Емилов Луканов
302.                     Кенан Феткъ Хюсеин
303.                     Севдалина Божилова Младенова
304.                     Хюсеин Феткъ Хюсеин
305.                     Нежля Ружди Исмаил
306.                     Красимир Стефанов Ангелов
307.                     Емил Минчев Жоров
308.                     Недрет Мехмед Панчоолу
309.                     Васил Живков Велчев
310.                     Денислав Николаев Асенов
311.                     Найден Славов Александров
312.                     Рейхан Дауд Аптула
313.                     Илхан Мустафа Шюкрю
314.                     Радослав Кирилов Ковачев
315.                     Рихан Ремзи Хасан
316.                     Гюлзар Гюнанова Ахмедова
317.                     Аляйдин Сали Ибрахим
318.                     Кадер Назиф Хюсеин
319.                     Биляна Ясенова Асенова
320.                     Веселина Емилова Иванова
321.                     Мергюл Рамадан Хюсеин
322.                     Неждет Хасан Хасан
323.                     Петко Мариянов Петков
324.                     Хасан Ибрахим Хасан
325.                     Йорданка Величкова Димитрова
326.                     Бурхан Ниязи Мехмед
327.                     Варадин Хростов Иванов
328.                     Величко Василев Димитров
329.                     Пламен Людмилов Ерменков
330.                     Симеон Цветанов Янков
331.                     Георги Стойнев Проданов
332.                     Тома Димитров Христов
333.                     Татяна Ангелова Павлова
334.                     Димитър Иванов Димитров
335.                     Лазар Георгиев Чернев
336.                     Петър Андонов Андонов
337.                     Ангел Кирилов Тодоров
338.                     Ганка Иванова Стоянова
339.                     Станимир Колев Борисов
340.                     Камелия Димитрова Васева
341.                     Йордан Петров Ковачев
342.                     Роза Евтимова Чернева
343.                     Боян Тодоров Алексиев
344.                     Ягода Методиева Алексиева
345.                     Емилия Боянова Алексиева
346.                     Антоанета Малинова Милева
347.                     Димитър Василев Велков
348.                     Силвия Антоанетова Милева
349.                     Васил Иванов Вачев
350.                     Цветелина Георгиева Георгиева
351.                     Теменужка Борисова Стоянова
352.                     Боян Симеонов Георгиев
353.                     Велко Борисов Георгиев
354.                     Иванка Ангелова Стоянова
355.                     Станимир Борисов Стоянов
356.                     Николай Иванов Димитров
357.                     Елисавета Димитрова Генова
358.                     Ангел Людмилов Ценов
359.                     Младен Георгиев Пананов
360.                     Илия Иванов Гагов
361.                     Ивайло Стамов Стамов
362.                     Марина Атанасова Милкова
363.                     Мила Витанова Милкова
364.                     Йорданка Димитрова Стоянова
365.                     Ивайло Иванов Ковачев
366.                     Христо Стефанов Николов
367.                     Веселин Петров Георгиев
368.                     Владимир Иванов Иванов
369.                     Цветанка Йорданова Иванова
370.                     Борислав Милков Манчев
371.                     Боян Владимиров Владимиров
372.                     Младен Владимиров Владимиров
373.                     Мюведин Ахмедов Идиризов
374.                     Славчо Атанасов Николов
375.                     Владимир Стефанов Борисов
376.                     Ерика Кирилова Кирилова
377.                     Иван Стоянов Стоянов
378.                     Ивайло Йорданов Михайлов
379.                     Асен Иванов Бончев
380.                     Ася Николаева Чапкънова
381.                     Величка Богомилова Стоилова
382.                     Маргарита Асенова Стаматова
383.                     Георги Ламбов Стаматов
384.                     Димитринка Бисерова Борисова
385.                     Валентин Петров Захариев
386.                     Лора Христова Тодорова
387.                     Борис Ангелов Кирилов
388.                     Александър Младенов Стоянов
389.                     Георги Крумов Китов
390.                     Цветанка Михайлова Китова
391.                     Ангел Борисов Стоянов
392.                     Албена Асенова Добрева
393.                     Стефан Бориславов Иванов
394.                     Даниела Стефанова Бойчева
395.                     Димитрие Асенова Генева
396.                     Георги Кирилов Тодоров
397.                     Ивайло Катев Илиев
398.                     Стефан Томов Христов
399.                     Николай Ангелов Давидов
400.                     Анани Петров Ковачев
401.                     Радка Асенова Ковачева
402.                     Росица Николова Ковачева
403.                     Росен Василев Ковачев
404.                     Мария Йорданова Илиева
405.                     Пламен Спасов Георгиев
406.                     Валентин Георгиев Христов
407.                     Георги Младенов Бонев
408.                     Радослав Петров Станаилов
409.                     Ралица Йорданова Георгиева
410.                     Олга Георгиева Колева
411.                     Румен Иванов Иванов
412.                     Румен Николов Евлогиев

Отхвърля искането за регистрация на Теофан Антимов Косанов, ЕГН ..., като наблюдател, поради това, че е регистриран като наблюдател от фондация „Младежка толерантност".

Отхвърля искането за регистрация на Велко Димитров Савов, ЕГН ..., поради това че е регистриран като кандидат за народен представител в 13 изборен район - Пазарджишки, от листата на ПП „Глас Народен".

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения