Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 960-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 (21-1) от 15.09.2014 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 957-НС от 17 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от представляващия сдружението Радослав Георгиев Георгиев в полза на 423 (четиристотин двадесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 21 (21-1) от 16.09.2014 г. и от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 422 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Лицето Силвия Витанова Янева не отговаря на изискванията за регистрация като наблюдател, тъй като е регистрирано като кандидат за народен представител.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени имената на наблюдателите, както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Марио Стефанов Петров
2. Мария Василева Григорова
3. Мария Георгиева Гьорева
4. Мария Красимирова Милчева
5. Мария Любомирова Игнатова
6. Мария Пламенова Димитрова
7. Мария Стоилова Първанова
8. Марияна Борисова Драгомирова
9. Марияна Иванова Иванова
10. Марияна Николаева Владимирова
11. Марияна Петрова Маринова
12. Марияна Тодорова Борисова-Станчева
13. Мартин Бойков Тодоров
14. Мартин Бориславов Виденов
15. Мартин Борисов Григоров
16. Мартин Георгиев Иванов
17. Мартин Димитров Игнатов
18. Мартин Иванов Димитров
19. Мартин Иванов Николов
20. Маруся Димитрова Димитрова
21. Мая Йорданова Георгиева
22. Мая Сийкова Сотирова
23. Методи Асенов Райчев
24. Методи Асенов Стоянов
25. Методи Ботев Янев
26. Методи Димитров Герасимов
27. Методи Кирилов Методиев
28. Методи Любенов Величков
29. Методи Симеонов Сотиров
30. Миглена Кирилова Крумова
31. Мила Велинова Благоева
32. Милена Генчева Костадинова
33. Милена Георгиева Димитрова
34. Милена Иванова Момчилова
35. Милена Манолова Мечкарска
36. Милена Николайчева Христова
37. Милена Трифонова Пеловска
38. Милка Асенова Станкова
39. Милко Цветков Ганчев
40. Мирослав Албенов Димитров
41. Мирослав Евгениев Даскалов
42. Мирослав Романов Драгомиров
43. Мирослав Стефанов Боянов
44. Мирослав Тодоров Методиев
45. Мирослава Методиева Мирчева
46. Мирослава Стоянова Трайчева
47. Митко Йорданов Димитров
48. Митко Стефанов Янев
49. Михаела Анатолиева Тупанкова
50. Михаела Веселинова Андреева
51. Михаил Димитров Жотев
52. Михаил Николаев Михайлов
53. Михалио Кирилов Ваклинов
54. Младенка Шишкова Ивкова
55. Момчил Илиев Йорднов
56. Моника Георгиева Кирилова
57. Монислав Милчев Симеонов
58. Надежда Йорданова Йорданова
59. Надежда Миланова Гердина
60. Надежда Спиридонова Христова
61. Надка Атанасова Стоянова
62. Надка Михова Стоянова
63. Надка Николаева Гартева
64. Надя Венкова Миленова
65. Надя Методиева Асенова
66. Надя Миролюбова Стоянова
67. Надя Руменова Петрова
68. Нанчо Алексов Бързаков
69. Наташа Йорданова Аксентиева
70. Наташа Славенкова Кирилова
71. Наташа Станимирова Иванова
72. Неделко Георгиев Седефчев
73. Нели Давидкова Райкова
74. Нели Иванова Георгиева
75. Нели Иванова Еминова
76. Нели Руменова Божилова
77. Нели Стоянова Арсова
78. Ненчо Цветанов Димитров
79. Никифор Якимов Андонов
80. Николай Александров Колев
81. Николай Антонов Ризов
82. Николай Владимиров Николаев
83. Николай Владов Арсов
84. Николай Иванов Димитров
85. Николай Иванов Найденов
86. Николай Иванов Тодоров
87. Николай Йорданов Костов
88. Николай Йорданов Миланов
89. Николай Младенов Николов
90. Николай Николаев Асенов
91. Николай Петров Илиев
92. Николай Рафаилов Парушев
93. Николай Савов Георгиев
94. Николай Станоев Илиев
95. Николина Иванова Георгиева
96. Николина Стоянова Стоименова
97. Нина Богомилова Кармиджанова
98. Нина Сашкова Кармиджанова
99. Норка Георгиева Григорова
100. Огнян Делчев Славенков
101. Огнян Тончев Костадинов
102. Огняна Павлова Огнянова
103. Олга Евтимова Георгиева
104. Олег Йорданов Николов
105. Оля Йорданова Йорданова
106. Орлин Димитров Костов
107. Орлин Димитров Райков
108. Офелия Василева Таскова
109. Павел Владков Павлов
110. Павел Огнянов Младенов
111. Павлина Кирилова Манолова
112. Параскева Йорданова Методиева
113. Пейчо Иванов Алексов
114. Пенио Боянов Филипов
115. Пенка Георгиева Рангелова
116 Петрана Иванова Костова
117. Петрана Иванова Симеонова
118. Петрана Руменова Балева
119. Петър Валентинов Богданов
120. Петър Валериев Данчов
121. Петър Василев Васев
122. Петър Василев Стойов
123. Петър Димитров Тодоров
124. Петър Илиев Гердин
125. Петър Костадинов Кременлиев
126. Петър Миленов Милушев
127. Петър Милутинов Иванов
128. Петър Огнянов Петров
129. Петър Пламенов Димитров
130 Петър Руменов Петров
131. Петър Спасов Божилов
132. Петър Стоилов Първанов
133. Петьо Михайлов Милков
134. Петьо Райчев Петров
135. Петя Анатолиева Гердина
136. Петя Пламенова Георгиева
137. Пламен Василев Станков
138. Пламен Владимиров Миланов
139. Пламен Георгиев Рангелов
140. Пламен Григоров Геров
141. Пламен Димитров Генадиев
142. Пламен Димитров Пашин
143. Пламен Евлогиев Грудев
144. Пламен Иванов Георгиев
145. Пламен Иванов Станоев
146. Пламен Любенов Атанасов
147 Пламен Методиев Георгиев
148. Пламен Пламенов Димитров
149. Пламен Първанов Колев
150. Пламен Станков Станков
151. Радмил Иванов Вълков
152. Радмила Трендафилова Рангелова
153. Радомила Стоева Димитрова
154. Радослав Бойчев Йорданов
155. Радослав Детелинов Рангелов
156. Радослав Иванов Владимиров
157. Радослав Йорданов Стойков
158. Радослав Николаев Иванов
159. Радослава Валентинова Зарева
160. Радослава Иванова Стефанова
161. Радослава Пиринова Георгиева
162. Радослава Стефанова Райчева
163. Радостин Ивайлов Христов
164. Радостин Иванов Николов
165. Радостин Петров Димитров
166. Радостин Петров Стаменов
167. Райка Крумова Димитрова
168. Райна Асенова Митова
169. Райна Иванова Мирчева
170. Райчо Зарев Дончев
171. Райчо Иванов Раденков
172. Рамео Стаменов Никофоров
173. Рени Никифорова Стоилкова
174. Робертин Димитров Раденков
175. Роберто Петров Кирилов
176. Роберто Петров Христов
177. Роза Богомилова Панчева
178. Роза Венкова Борисова
179. Роза Николова Стаменова
180. Роза Тодорова Методиева
181. Розалия Славчева Милушева
182. Росен Василев Трендафилов
183. Росен Георгиев Стоянов
184. Росен Иванов Лозанов
185. Росен Николаев Петров
186 Росен Сашов Георгиев
187. Росица Богомилова Данаилова
188. Росица Василева Кармаджанова
189. Росица Василева Кармиджанова
190. Росица Спасова Стоилова
191. Роска Зафирова Михалкова
192. Ружин Атанасов Йосифов
193. Рулка Георгиева Господинова
194. Румен Богданов Симеонов
195. Румен Василев Атанасов
196. Румен Василев Цветков
197. Румен Владимиров Георгиев
198. Румен Костадинов Мирчев
199. Румен Крумов Йорданов
200. Румен Ленинов Борисов
201. Румен Петров Пенев
202. Румен Стефанов Катанджийски
203. Румен Стоянов Младенов
204. Румяна Христова Васева
205. Руслан Димитров Воруков
206. Санадина Искренова Йорданова
207. Сашка Пламенова Първанова
208. Сашко Василев Кармиджанов
209. Сашо Веселинов Соколов
210. Сашо Златков Алексиев
211. Сашо Методиев Крумов
212. Светла Костадинова Янкова
213. Светла Райчева Зарева
214. Светла Цветкова Димитрова
215. Светлана Димитрова Лазарова
216. Светлин Руменов Стойчев
217. Светозар Богданов Темелков
218. Светозар Людмилов Стоянов
219. Светослав Валентинов Арсов
220. Светослав Валентинов Димитров
221. Светослав Венциславов Кирилов
222. Светослав Георгиев Славев
223. Светослав Ивов Василев
224. Светослав Йорданов Стоянов
225. Светослав Цончев Недялков
226. Серафим Владимиров Замев
227. Серш Борисов Димянов
228. Силва Стоилова Иванова
229. Силвия Витанова Янева
230. Силвия Георгиева Крумова
231. Силвия Димитрова Янева
232. Силвия Любчова Евтимова
233. Силвия Милиева Андонова
234. Силвия Рангелова Асенова
235. Силвия Станиславова Ангелова
236. Силвия Стефанова Соколова
237. Симеон Асенов Методиев
238. Симеон Генчев Петров
239. Симеон Георгиев Минев
240. Симеон Михайлов Митев
241. Симеон Павлов Симов
242. Симеон Петров Митков
243. Симеон Сотиров Мирчев
244. Симеон Стоянов Симов
245. Симеон Тодоров Михов
246. Симона Валентинова Видинова
247. Симона Георгиева Борисова
248. Симона Димитрова Тодорова
249. Симона Иванова Георгиева
250. Симона Цветанова Георгиева
251. Слави Петров Микев
252. Славка Асенова Георгиева
253. Славка Венева Стоянова
254. Славчо Богданов Славчев
255. Славчо Борисов Илиев
256. Славчо Костадинов Славчев
257. Славчо Методиев Спасов
258. Славянка Кирилова Първанова
259. Снежана Асенова Христова
260. Снежана Манолова Ваклинова
261. Снежана Пламенова Григорова
262. Снежина Боянова Пашина
263. Соня Борисов Иванова
264. Соня Ванчова Георгиева
265. Соня Рашкова Костадинова
266. Сотир Симеонов Сотиров
267. София Иванова Николова
268. Спас Николов Спасов
269. Спаса Тодорова Николова
270. Ставри Викторов Арсов
271. Стамболка Боянова Даскалова
272. Стамен Николаев Йорданов
273. Станислав Антонов Кирилов
274. Станислав Евтимов Стоянов
275. Станислав Стойнев Георгиев
276. Станислава Дункова Димитрова
277. Станка Александрова Иванова
278. Станка Драгомирова Богданова
279. Станка Иванова Николова
280. Станка Истаткова Новиева
281. Станка Михаелова Георгиева
282. Стела Кирилова Стоянова
283. Стела Миткова Мирчева
284. Стефан Борисов Димитров
285. Стефан Иванов Стефанов
286. Стефан Карамфилов Мирчев
287. Стефан Николов Петров
288. Стефан Петров Мирков
289. Стефан Станков Владимиров
290. Стефан Христов Борисов
291. Стефан Христов Станиев
292. Стефана Евстатиева Велинова
293. Стефанка Димитрова Крумова
294. Стефанка Кирилова Соколова
295. Стефанка Темелкова Стаменова
296. Стефка Василева Иванова
297. Стефка Кирилова Петкова
298. Стефка Лазарова Догева
299. Стефка Методиева Александрова
300. Стефка Ранилова Симеонова
301. Стоил Александров Стоянов
302. Стоил Иванов Рангелов
303. Стоил Първанов Борисов
304. Стоил Симеонов Найденов
305. Стойне Атанасов Стойнев
306. Стойчо Владимиров Стойчев
307. Стоян Ананиев Димитров
308. Стоян Ангелов Стоянов
309. Стоян Иванов Асенов
310. Стоян Илиев Станиев
311. Стоян Йорданов Димитров
312. Стоян Мирчев Миланов
313. Стоян Христов Ангелов
314. Страхил Иванов Стратиев
315. Страхил Манасиев Миленков
316. Таня Борисова Тодорова
317. Таня Костадинова Захариева
318. Таня Николова Илиева
319. Таско Мирчев Савов
320. Темелко Богданов Темелков
321. Теменужка Асенова Асенова
322. Теменужка Борисова Илиева
323. Теменужка Иванова Костадинова
324. Теменужка Петрова Стоянова
325. Тереза Руменова Иванова
326. Тодор Ерменчов Кръстев
327. Тодорка Димитрова Велчева
328. Тодорка Иванова Иванова
329. Тонка Рангелова Йорданова
330. Трайчо Георгиев Стоянов
331. Траянка Антоанетова Иванова
332. Траян Емилов Сотиров
333. Траян Методиев Стоянов
334. Филип Цветанов Димитров
335. Христина Милчева Миркова
336. Христо Василев Денков
337. Христо Георгиев Райков
338. Христо Илчев Драомиров
339. Цвета Иванова Василева
340. Цвета Пламенова Иванова
341. Цветан Андонов Димитров
342. Цветан Ботев Янев
343. Цветанка Асенова Миниева
344. Цветанка Василева Димитрова
345. Цветанка Димитрова Михайлова
346. Цветанка Любенова Методиева
347. Цветелин Валериев Стойков
348. Цветелин Горанов Ръсин
349. Цветелин Пламенов Цветков
350. Цветелин Тодоров Димитров
351. Цветелина Валентинова Иванова
352. Цветелина Каменова Иванова
353. Цветелина Михалева Ваклинова
354. Цветелина Тодорова Алексиева
355. Цветелина Цветанова Миткова
356. Цветко Крумов Митев
357. Цветомира Валентинова Малинова
358. Цончо Недялков Василев
359. Чавдар Благоев Венциславов
360. Чавдар Чавдаров Георгиев
361. Юлиан Борисов Григоров
362. Юлиан Иванов Славчев
363. Юлиан Николайчев Иванов
364. Юлиана Георгиева Соколова
365. Юлиана Димитрова Давидкова
366. Юлия Райчева Стоянова
367. Юлиян Иванчев Георгиев
368. Юлиян Кирилов Георгиев
369. Юлияна Спирова Генадиева
370. Юлияна Стаменова Цветанова
371. Юлияна Стефанова Петрова
372. Юлка Арсова Стойнева
373. Юлка Борисова Станишева
374. Юри Евтатиев Гьорев
375. Юри Павлов Стоилов
376. Янислав Павлов Огнянов
377. Янко Иванов Янков
378. Бойко Йорданов Върблянски
379. Любомир Станиславов Лазаров
380. Богомил Божичков Балканджийски
381. Лиляна Димитрова Балканджийска
382. Веска Василева Митева
383. Костадин Димчев Богданов
384. Магдалена Венелинова Максимова
385. Елеонора Росенова Миладинова
386. Цветелина Пламенова Иванова
387. Ганчо Георгиев Соколов
388. Лъчезар Александров Миленов
389. Северина Николова Мишева
390. Андриан Антонов Братков
391. Луиза Росен Танчева
392. Ирина Александрова Илиева
393. Галя Цветанова Маноилова
394. Бойка Димова Димова
395. Огнян Александров Милачков
396. Пламен Александров Цветков
397. Петя Миткова Миткова
398. Недимира Петева Миткова
399. Сайде Хасан Сами
400. Георги Пенев Бобев
401. Руслан Александров Димитров
402. Радослав Емануилов Енев
403. Цветанка Борисова Димитрова
404. Елена Христова Георгиева
405. Николай Георгиев Ценков
406. Сашо Димов Костов
407. Огнян Стоилов Стоилов
408. Георги Георгиев Василев
409. Даниел Георгиев Василев
410. Ирен Любенова Живкова
411. Любомир Иванов Иванов
412. Игнат Стойчев Стойчев
413. Мария Любомирова Иванова
414. Александър Евгениев Енев
415. Добрин Йорданов Любенов
416. Петра Иванова Виденова
417. Кирил Боянов Виденов
418. Илия Кирилов Виденов
419. Евга Илиева Маркова
420 Роза Иванова Маркова
421. Анна Стоянова Станчева
422. Иван Стоянов Иванов

 

Едно лице - Силвия Витанова Янева, ЕГН ..., е регистрирана като кандидат за народен представител в два изборни района - 01 изборен район - Благоевградски, и 10 изборен район - Кюстендилски, поради което в проекта на решение е предложено това лице да не бъде регистрирано като наблюдател.

За регистриране на изброените кандидати гласуваха: Мария Бойкинова, Маргарита Златарева, Ивилина Алексиева и Мария Мусорлиева. За отхвърляне искането за регистрация на посочените кандидати гласуваха: Александър Андреев, Георги Баханов, Севинч Солакова и Цветозар Томов.

Искането не събра необходимото мнозинство за уважаването му и с оглед съотношението на гласувалите следва Централната избирателна комисия да се произнесе с решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Водима от изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.114 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за регистрация на наблюдатели от фондация „АКТИВНО ОБЩЕСТВО" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения