Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 958-ПВР
София, 16 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне деня, часа и мястото за теглене на жребий за реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, участващи в новия избор на 21 ноември 2021 г. по Българската национална телевизия и Българското национално радио

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 193, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката допуснатите кандидати имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио на 19 ноември 2021 г. (последен ден на предизборната кампания) в рамките на 10 минути за всеки един от тях.

2. Поредността на обръщенията се определя чрез жребий, проведен съобразно процедурата по т. 4 – 11 на Решение № 703-ПВР от 11 октомври 2021 г. на ЦИК, като в кутията по т. 6 се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на допуснатите до нов избор кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги издигнали. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на кандидатите за президент и вицепрезидент в обръщенията по т. 1.

3. Тегленето на жребия се извършва публично и ще се проведе на 17 ноември 2021 г. в 13.30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход откъм източно крило.

4. Резултатите от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 12 май 2021 г. на ЦИК.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения