Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 957-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24 от 15.09.2014 г. от сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", представлявано от Мая Славчева Шаламанова - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 10.09.2014 г. по ф.д. № 18158/2007 г. на СГС; пълномощно от Мая Славчева Шаламанова, представляваща сдружението, в полза на 35 (тридесет и пет) лица - представители на сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 24 от 15.09.2014 г. и от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 35 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 35упълномощени представители на сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Лозан Георгиев Каменски
2. Иваничка Вангелова Таушанова
3. Йорданка Христова Георгиева
4. Георги Илиев Цолов
5. Елза Дойчинова Кишпаска
6. Здравко Павлов Величков
7. Биляна Венциславова Иванова
8. Диана Венциславова Абрашкова
9. Ваня Георгиева Начева
10. Анна Георгиева Димитрова
11. Теменужка Боянова Иванова
12. Антон Николаев Михайлов
13. Елеонора Станкева Котева
14. Олга Георгиева Захова
15. Йорданка Илиева Захова
16. Десислава Христова Христакева
17. Добрина Станимирова Христова
18. Лазарина Иванова Тотова
19. Иван Пеев Тотов
20. Людмила Иванова Василева
21. Иван Лазаров Василев
22. Иван Ангелинов Попов
23. Галя Рашкова Попова
24. Татяна Иванова Стоянова
25. Василка Иванова Тотова
26. Гергана Димитрова Тонева
27. Иван Иванов Василев
28. Атанас Тодоров Диманков
29. Стоянка Василева Диманкова
30. Мариян Стоименов Начев
31. Любка Иванова Начева
32. Величка Тодорова Попниколова
33. Йорданка Атанасова Диманкова
34. Тодор Христов Диманков
35. Иванка Йорданова Бързачка

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения