Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-МИ
София, 04.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-248 от 03.09.2019 г. от Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, с предложение от Явор Дамянов – председател на коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, като на мястото на Елка Миланова Фарфарова – член на ОИК – Сапарева баня, да бъде назначена Веселка Иванова Добрева;

Към предложението са приложени: заявление от Елка Миланова Фарфарова, за освобождаването й като член на ОИК – Сапарева баня, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Веселка Иванова Добрева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Елка Миланова Фарфарова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Веселка Иванова Добрева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения