Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:   поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Белово, област Пазарджик, както следва: ЕГН на секретаря на комисията Павлина Димитрова Варева е изписан грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г., като ЕГН на секретаря на комисията Павлина Димитрова Варева да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...". Анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г. на Павлина Димитрова Варева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения