Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:   поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Белово, област Пазарджик, както следва: ЕГН на секретаря на комисията Павлина Димитрова Варева е изписан грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 317-ПВР/МИ от 15 август 2011 г., като ЕГН на секретаря на комисията Павлина Димитрова Варева да се чете „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...". Анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г. на Павлина Димитрова Варева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения