Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 954-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, назначена с Решение № 392-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-667/21.09.2011 г. от Цветомир Красимиров Грънчаров - пълномощник на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Вълчи дол. Към заявлението са приложени: отказ на Еленка Манчева Димова от членство в ОИК - Вълчи дол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Александрова Кирова; пълномощно от председателя на ПП „Атака" Волен Николов Сидеров в полза на Цветомир Красимиров Грънчаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Еленка Манчева Димова и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Снежана Александрова Кирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения