Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 953-ПВР
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  допълнение на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, утвърдени с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 836-ПВР от 19 септември 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 162, ал. 1, чл. 167, ал. 5 и § 5, т. 8 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допълва техническите образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, приети с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК, съгласно приложения № 1 и 2, и Решение № 836-ПВР от 19 септември 2011 г. на ЦИК, съгласно приложения № 1 и 2.
2. Приложенията не се обявяват.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения