Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 953-ПВР
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  допълнение на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, утвърдени с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 836-ПВР от 19 септември 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 162, ал. 1, чл. 167, ал. 5 и § 5, т. 8 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допълва техническите образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, приети с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК, съгласно приложения № 1 и 2, и Решение № 836-ПВР от 19 септември 2011 г. на ЦИК, съгласно приложения № 1 и 2.
2. Приложенията не се обявяват.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения