Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 952-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Николай Николаев с вх. № С-125 14.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на dir.bg от гласуването в изборния ден по повод изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на dir.bg, при която установи, че на 14 ноември 2021 г. във времевия отрязък между 16:50 ч. и 17:50 ч. на същата са публикувани няколко пъти резултати от допитвания до клиенти на складкарниците в България относно предпочитани сладкарски изделия, чрез които се визират кандидати на партии и коалиции от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва, а именно резултати към 16:00 ч. – десерти - Паста Гербер - 23.01%; Канадски тарт - 21.02%; Торта Червено кадифе - 14.2%; Баклава Сарай - 9.27%; Има такъв сладкиш - 9.09%; Парфе Демократ - 7.01%; Възрожденски пестил - 3.6%; Петифури Мая - 2.86%; напитки:  Генералско кафе - 48.15%; Професорски чай - 24.01%; Шербет - 9.15%; Лозов сок - 5.1%.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Предвид това Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти на кандидати по партии и коалиции на интернет страницата на dir.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., независимо че на интернет страницата са обозначени като клиенти на складкарниците в България относно предпочитани сладкарски изделия.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана за обявяване резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че във времевия отрязък между 9:30 ч. и 15:40 ч. на интернет страницата на dir.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под формата на допитвания до клиенти на складкарниците в България относно предпочитани сладкарски изделия, чрез които се визират кандидати на партии и коалиции от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., извършено от „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на  „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата на dir.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения