Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 952-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Русе, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № М-146 от 27.09.2011 г. от Валентин Иванов Димитров - кандидат за кмет и общински съветник от местна коалиция „ПРИСТА" и председател на областното ръководство на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", срещу решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Русе, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".
В жалбите се сочи, че неправилно ОИК - Русе, е регистрирала кандидатската листа за общински съветници на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" в нарушение на устава на партията.
Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
В изборите за общински съветници в община Русе ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" не е регистрирана за самостоятелно участие, поради което председателят на областното й ръководство няма правен интерес от обжалване на решенията на общинската избирателна комисия, с които са регистрирани кандидатските листи за този вид избор. Не е подадена жалба и от друг регистриран субект за участие в избора за общински съветници в община Русе, включително и от регистрираната местна коалиция „ПРИСТА". В качеството на регистриран кандидат за кмет Валентин Иванов Димитров също няма правен интерес от оспорване на атакуваното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба с вх. № М-146 от 27.09.2011 г. от Валентин Иванов Димитров - кандидат за кмет и общински съветник от местна коалиция „ПРИСТА" и председател на областното ръководство на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", срещу решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения