Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 952-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Русе, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № М-146 от 27.09.2011 г. от Валентин Иванов Димитров - кандидат за кмет и общински съветник от местна коалиция „ПРИСТА" и председател на областното ръководство на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", срещу решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Русе, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".
В жалбите се сочи, че неправилно ОИК - Русе, е регистрирала кандидатската листа за общински съветници на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" в нарушение на устава на партията.
Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
В изборите за общински съветници в община Русе ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" не е регистрирана за самостоятелно участие, поради което председателят на областното й ръководство няма правен интерес от обжалване на решенията на общинската избирателна комисия, с които са регистрирани кандидатските листи за този вид избор. Не е подадена жалба и от друг регистриран субект за участие в избора за общински съветници в община Русе, включително и от регистрираната местна коалиция „ПРИСТА". В качеството на регистриран кандидат за кмет Валентин Иванов Димитров също няма правен интерес от оспорване на атакуваното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба с вх. № М-146 от 27.09.2011 г. от Валентин Иванов Димитров - кандидат за кмет и общински съветник от местна коалиция „ПРИСТА" и председател на областното ръководство на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", срещу решение № 136/МИ от 16.09.2011 г. на ОИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения